Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której to zasadnicze zasady są określone w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność konkretnej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to suma przewyższa 500 złotych winna być stwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dodać kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy. pozyczki prywatne
http://podzastaw.org
Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje pewną kwotę gotówki (zwykle są to sumy rzędu kilkunastu tys. zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę zwrócić wraz z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie zdobędzie. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.