Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tym momencie w naszym kraju wysokość bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo wysokim pułapie (w tym momencie jest to mniej więcej dwanaście proc.). Niełatwo mówić o wiarygodności danych niemniej jednak jesteśmy wstanie przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja ludzi nieposiadających pracy jest o tyle dokuczliwa, że z jednej strony nie mają zarobków a z 2-giej nie mają możliwości zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie ujawnił się na rynku usług kredytowych absolutnie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. pozyczki prywatne

Jest to z pewnością znakomita wiadomość dla każdej osoby, jaka nie posiada pracy a występują u niej nieprzewidziane wydatki np. potrzeba wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny rodzaj kredytu a którego otrzymanie wiąże się z szeregiem wymagań które pozostaje spełnić. W 1szej kolejności należy powiedzieć, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. złotych dochodu netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w trakcie starania się o kredyt).
http://podzastaw.org
Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które nie posiadają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.