Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na jakie rzeczy musimy patrzeć przy zaciąganiu ?


Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w ostatnim czasie dosyć znanym tematem. Wypowiedzi na jej temat są jednak całkowicie odmienne. Swój nieprzychylny klimat zawdzięcza w szczególności wiadomościom medialnym, jakie to uprzedzają przed rzekomymi nieprawidłowościami, które to się z nią wiążą. Uprzedzają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod płaszczykiem przyznawanych pożyczek przechwytywali mieszkania biednych osób.

Rzeczywistość jawi się być jednak trochę w wyższym stopniu kompleksowa niż w modelu ubodzy pożyczkobiorcy i nierzetelni pożyczkodawcy. W każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z wynaturzeniami a co za tym idzie nie powinno się oceniać w sposób ogólny danego zjawiska. Normalna pożyczka pod zastaw mieszkania jest w pełni pewna pod warunkiem, że każda z umawiających się stron wie ściśle na co się zgadza.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są przydzielane poprzez podmioty prywatne (typowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (przyznawane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na regule swobody podpisywania umów przez równe strony, jaka to reguła mieści się polskim kodeksie cywilnym. Strony ustalają, że jedna ze stron użycza pożyczki w określonej wartości a 2ga strona obiecuje ją spłacić w danym terminie, wraz z dodatkowymi odsetkami i kosztami.

Z racji tego, że osobisty inwestor nie ma przywilejów banku (np. nie posiada możliwości sprawdzać osoby w BIK). Ubezpiecza się w związku z tym poprzez zrealizowanie adnotacji w KW nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to relatywnie prosta struktura od strony prawniczej.