Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której główne warunki są ustalone w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której kwota wykracza ponad 500 zł musi być stwierdzona pismem.

Oprócz tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dodać następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje określoną sumę pieniędzy (na ogół są to sumy około kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę zwrócić wraz z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie posiada porządnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie dostępną.