Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na co zwracać szczególną uwagę przy zaciąganiu ?


Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w ostatnim okresie całkiem znanym zagadnieniem. Porady na jej temat bywają jednak skrajne. Swój nieprzyjazny klimat zawdzięcza w szczególności informacjom medialnym, jakie to uprzedzają przed rzekomymi minusami, jakie to się z nią wiążą. Uprzedzają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod przykrywką przekazywanych pożyczek przejmowali lokale mieszkalne biednych ludzi.

Rzeczywistość okazuje się być jednak nieco bardziej złożona niż w modelu dobrzy pożyczkobiorcy i nierzetelni pożyczkodawcy. W chyba każdej płaszczyźnie życia mamy do czynienia z wynaturzeniami a co za tym idzie nie możemy oceniać w sposób ogólny odpowiedniego zjawiska. Typowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest całkowicie bezpieczna pod warunkiem, że każda z podpisujących umowę stron zdaje sobie sprawę precyzyjnie na co się decyduje.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są dawane przez podmioty prywatne (typowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (przekazywane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na regule swobody zawierania umów przez równorzędne podmioty, która to reguła mieści się polskim KC. Strony umawiają się, że 1-a ze stron użycza pożyczki w konkretnej kwocie a 2ga strona zobowiązuje się ją zwrócić w ustalonym czasie, razem z dodatkowymi odsetkami i wydatkami.

Z racji tego, że osobisty inwestor nie dzierży uprawnień banku (np. nie będzie w stanie sprawdzać osoby w Biurze Informacji Kredytowej). Zabezpiecza się w związku z tym poprzez dokonanie zapisu w KW nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to stosunkowo prosta struktura od strony prawniczej.